Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Cíle projektu:

  •  Zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro využívání ICT do školy.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po dobu realizace projektu.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po skončení projektu.
  • Zefektivnění využívání techniky, kterou mají školy k dispozici.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.
  •  Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

Příjemcem podpory je VŠEI o.p.s., partnery projektu 50 základních, středních škol.
Projekt bude realizován v období říjen 2014 – červenec 2015.
Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřená na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytování intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.